Príprava pod platňu rod. domu - Osádka

Betónovanie platne rod. domu - Osádka

Príprava pod platňu rod. domu_1 - Liesek

Príprava pod platňu rod. domu_2 - Liesek

Rekonštrukcia chaty - búranie - 1

Rekonštrukcia chaty - búranie - 2

Rekonštrukcia dielne

Strecha rod. domu Liesek

Omietky

Kladenie obrubníkov - Osádka

Zatepľovanie termoizolačnými doskami Multipor - Osádka

Úprava okolia rodinného domu - Osádka

Vŕtanie pilótov na plot.

Plochá strecha-fatrafol zaťaženie štrkom

Zalievanie deky na rodinnom dome

Kopanie vodovodnej prípojky - V. Kubín

Rodinný dom vo Vavrečke - pohľad z hora

Rodinný dom1 v Osádke - pohľad z hora

Rodinný dom 2 v Osádke - pohľad z hora

Rodinný dom vo Vyšnom Kubíne - pohľad z hora

Oplotok pre dobytok