Stavba na kľúč

  • Vlastné technické vybavenie na výstavbu
  • Inžinierske siete, výkopové práce
  • Zabezpečenie stolárskych a tesárskych činností

Viac...

Interiér

Rodinné domy

  • Zemné, výkopové, planírovacie práce aj v ťažko dostupných terénoch
  • Vŕtanie pilotov
  • Realizácia hrubých stavieb rodinných domov

Viac...

Liesek - chodník v cintoríne

Vlastné technické zabezpečenie na realizáciu stavby

Zemné, výkopové, planírovacie práce 

Miešanie betónu priamo na stavenisku

Viac...