Liesek - chodník v cintoríne

Vlastné technické zabezpečenie na realizáciu stavby

Zemné, výkopové, planírovacie práce 

Miešanie betónu priamo na stavenisku