Stavba na kľúč

  • Vlastné technické vybavenie na výstavbu
  • Inžinierske siete, výkopové práce
  • Zabezpečenie stolárskych a tesárskych činností